Strona główna

Studencka Sieć Komputerowa (SSK) powstała w 2005r. w celu zapewnienia dostępu do internetu studentom i pracownikom Politechniki Opolskiej.

Sieć oferuje dostęp do Internetu z maksymalną prędkością 100Mbit/s w obie strony. Test prędkości
Swoim zasięgiem obejmuje:

  • Dom studenta "Łącznik" (ul. Mikołajczyka 6)
  • Dom studenta "Sokrates" (ul. Małopolska 22)
  • Dom studenta "Pryzma" (ul. Mikołajczyka 14)
  • Dom studenta "Zaścianek" (ul. Mikołajczyka 6)
  • Dom studenta "Zygzak" (ul. Mikołajczyka 10)
  • Hotel Asystenta (ul. Waryńskiego 9)

Z SSK PO korzysta w okresie roku akademickiego przeszło 1000 użytkowników na których składają się studenci, pracownicy i goście hotelowi.

Zarządzaniem SSK PO i pracownikami (Administratorami) SSK PO zajmuje się Kierownik Osiedla Akademickiego.

Nadzór nad Administratorami SSK PO sprawuje Uczelniany Ośrodek Informatyczny.