Strona główna

Dostęp do Studenckiej Sieci Komputerowej Politechniki Opolskiej jest domyślnie wyłączony

Studenci PO

Aby skorzystać z SSK PO student powinien założyć konto na stronie https://estudent.po.opole.pl/
a następnie aktywować usługę w zakładce Sieć SSK PO.

Pozostałe osoby

Aby uzyskać dostęp do SSK PO muszą sie zgłosić do administratorów z kartą mieszkańca
w celu odebrania danych do logowania.