Strona główna

W dniu dzisiejszym został uruchomiony system autoryzacji. Każdy użytkownik aby uzyskać dostęp do sieci SSK PO musi posiadać idywidualny login i hasło.
Więcej informacji w zakładce Aktywacja.